Kevätkokous 25.3.2023

KUTSU sääntömääräiseen kevätkokoukseen /

KVIETIMAS į pavasario statutinį visuotinį narių susirinkimą
Aika/Laikas: lauantai 25.3.2023 klo 14.30-16.30 / šeštadienį 2023-03-25 14.30-16.30 val.
Paikka/Vieta: Laikku, Syrjä-huone (4. krs./aukšt.) Keskustori 4, 33100 Tampere

TERVETULOA / KVIEČIAME DALYVAUTI!

Advertisement